Recent Changes

Monday, January 17

 1. page 4. Qüestions i comentaris (deleted) edited
  6:21 am
 2. page 2. Objectius edited ... Plantejar possibles alternatives en els equipaments TIC (maquinari i programari) dels centres …
  ...
  Plantejar possibles alternatives en els equipaments TIC (maquinari i programari) dels centres educatius.
  Establir formes d'animació de participació en la implantació, organització i desenvolupament de les TIC al centre
  Qüestions i comentaris:
  Com a grup, hem de plantejar-nos una sèrie de qüestions per resoldre el problema, com ara:
  Què sabem nosaltres sobre el problema?
  Què no sabem i necessitem saber?
  Com adquirirem el que no sabem?
  Com sabem i controlem el nostre progrés en la resolució del problema?
  Com busquem l'ajuda que necessitem?
  Considerem noves solucions
  Inventari de fites
  Avaluem tant el procés que hem seguit com el resultat
  Reflexionem sobre la manera que tenim d'aprendre i de resoldre problemes.
  Què sabem nosaltres sobre el problema?
  Marta: Ara mateix, ben poca cosa!!! ;-) Estic llegint els documents de consulta i el material complementari. Fins ara.
  Us deixo un enllaç sobre ús educatiu de les eines de la xarxa.
  Dani
  Ho he penjat al docs, però ho poso tmb aquí:
  a la part on diu: 'aplicació i el desenvolupament de les competències bàsiques fent ús de les eines denominades Web 2.0:
  Jo optaria per fer una aplicació de les eines web2.0 a les diferents assignatures, per tal que quedés clar com es poden assolir les diverses competències bàsiques.
  Es adir, asignatura x asignatura, definir com serien sota una metodologia TAC-TIC (mireu punt 6)
  I a la part on diu: estendre aquest ús en la relació professional entre els professors del centre i entre el personal administratiu: avisos de reunions i de claustres, elaboració i arxiu online de documents, calendari del curs, etc.
  Plantejaria com podem aplicar els diversos recursos que existeixen a la xarxa (blogs, sites, moodle, googledocs, calendars...) a la part del porfesorat i el personal administratiu.
  us penjo l’enllaç a un document que està molt bé pq explica totes les eines de l’anomenada web 2.0, forma part d¡un curs precissament d’això! ( jo el tinc en pdf per qui el vulgui visionar amb calma...)
  curs web 2.0
  Què no sabem i necessitem saber?
  Com adquirirem el que no sabem?
  Com sabem i controlem el nostre progrés en la resolució del problema?
  Com busquem l'ajuda que necessitem?
  Considerem noves solucions
  Inventari de fites
  Avaluem tant el procés que hem seguit com el resultat
  Reflexionem sobre la manera que tenim d'aprendre i de resoldre problemes.

  (view changes)
  6:20 am
 3. page 4. Qüestions i comentaris (deleted) edited
  6:19 am
 4. page 2. Objectius edited ... Aprendre a treballar col·laborativament i en petit grup per a la construcció del coneixement. …
  ...
  Aprendre a treballar col·laborativament i en petit grup per a la construcció del coneixement.
  Plantejar possibles alternatives en els equipaments TIC (maquinari i programari) dels centres educatius.
  ...
  TIC al centre.centre
  (view changes)
  6:19 am
 5. page 4. Pla TAC edited ... Els mestres de Ciències Naturals poden trobar a Internet milers de recursos per enriquir les s…
  ...
  Els mestres de Ciències Naturals poden trobar a Internet milers de recursos per enriquir les seves classes: simulacions, programaris, "Webquests", projectes de classe, museus de ciències, zoològics i parcs naturals, entre altres. Internet també contribueix al desenvolupament professional mitjançant cursos en línia; fòrums i llistes de discussió per intercanviar opinions i experiències amb mestres de tot el món, articles i treballs acadèmics d'autoritats a l'àrea, subscripcions a butlletins i revistes electròniques, etc.
  Les visites virtuals a museus de Ciències permeten als estudiants explorar i interactuar amb fenòmens en les diferents exhibicions que ofereixen, afavorint l'esperit investigador. Les exhibicions virtuals són obertes, flexibles i concebudes per equips de pedagogs i científics.
  ...
  la informació colectadacol·lectada per ells
  Per Internet es pot accedir a llibres complets , font inesgotable de coneixement.
  Un altre recurs important que ofereix Internet als docents és l'accés a currículums elaborats en diferents països i amb diferents enfocaments, que els poden aportar idees per a la construcció del seu propi currículum. Alguns exemple són: El Currículum Nacional per a Ciències de Anglaterra amb marcat enfocament cap a la indagació, el Currículum Científic per a Estudiants de 11 a 14 anys publicat per l'Organització d'Estats Iberoamericans (OEI) per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, i el projecte d'Informàtica Educativa en el Currículum de Ciències elaborat per la Xarxa d'Assistència Tècnica d'enllaços (Ministeri d'Educació, Xile).
  (view changes)
  6:04 am

Sunday, January 16

Thursday, January 13

 1. page 5. Webgrafia i Bibliografia edited Bibliografia / Webgrafia webs, llibres útils webgrafia Guia per l'elaboració del Pla TAC. De…

  Bibliografia / Webgrafia
  webs, llibres útilswebgrafia
  Guia per l'elaboració del Pla TAC. Departament d'Educació, abril 2009. http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf
  IMAE. Projecte 1x1: http://imae.wikispaces.com/Projecte+1x1#Projecte%20eduCAT1x1-Objectius%20finals%20del%20projecte
  ...
  http://www.xtec.net/innovacio/tic/experiencies.htm
  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/machado/documentos/encuesta_tic_0304_prof.pdf
  http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=4&rev=78 Monge, Sergio (2004). La escuela vasca ante el cambio tecnológico. Tecnologías de la
  Información y la Comunicación en la enseñanza - Tesi doctoral: http://www.sergiomonge.com/doc/tesis- doctoral-sergio-monge.pdf
  European Schoolnet (2008) Commission Directorate General for Education and Culture. Evaluation framework for the use of ICT in education. Projecte P2V (Peer to Peer networking for Valorisation) http://peerlearning.eun.org/shared/data/pdf/p2v_ict_evaluation_framework_september_16_2008.pdf
  Bibliografia
  Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. DOGC 5422 – 16/7/2009
  Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. DOGC núm. 4915 – 29/06/2007
  Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO). DOGC núm. 4915 - 29/06/2007.
  Generalitat de Catalunya.Departament d'Educació. (2007) Guia per elaborar i aplicar un Pla Estratègic. Barcelona. Servei de difusió i publicacions.
  http://phobos.xtec.net/edubib/intranet/file.php?file=docs/Qualitat/guia_planificacio_estrategica.pdf
  Generalitat de Catalunya Departament d'Educació . Proposta de qüestionari per a l'anàlisi inicial de la situació de les TIC al centre educatiu. (Material de formació del curs: Projecte TIC de centre)
  Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009). Les TIC a l’ESO. Resultats i conclusions de l’estudi SITES 2006 a Catalunya. Informes d'Avaluació 13. (Provisionalment a: http://sites2006-tic-eso.notlong.com)
  Mominó, JM., Sigalés, C., Meneses, J. (2008) L’escola a la Societat Xarxa . Col. Editorial UOC. ARIEL.
  Mominó, JM., Sigalés, C., Meneses, J. (2009) TIC e innovación en la educación escolar española. Estado y perspectivas. TELOS Cuadernos de comunicación e innovación.
  Ruiz Tarragó, Ferran (2007) La nueva educación. Biblioteca Fundación Everis. Lid Editorial. UNESCO (2007) Consorcio INTEGRA. (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación
  IIPE) Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC. Buenos Aires. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001580/158068s.pdf
  UNESCO (2003) Asia and Pacific Regional Bureau for Education: Developing and Using Indicators of ICT in Education. Bangkok .
  Vivancos Martí, Jordi (2008) Tratamiento de la información y competencia digital. Alianza Editorial

  (view changes)
  9:33 am

More