Reunió Skype 23-12-10 a les 21 hores.

Treball:

Hem de proposar l'elaboració d'un projecte d'innovació educativa per al pròxim curs que aglutini, d'una banda, l'aplicació i el desenvolupament de les competències bàsiques fent ús de les eines denominades Web 2.0. Però no només això, sinó que també desitja estendre aquest ús en la relació professional entre els professors del centre i entre el personal administratiu: avisos de reunions i de claustres, elaboració i arxiu online de documents, calendari del curs, etc.Pluja d'idees per al punt de partida:

  1. Què sabem nosaltres sobre el problema?

  2. Què no sabem i necessitem saber?

  3. Com adquirirem el que no sabem?

  4. Com sabem i controlem el nostre progrés en la resolució del problema?

  5. Com busquem l'ajuda que necessitem?

  6. Considerem noves solucions

  7. Inventari de fites

  8. Avaluem tant el procés que hem seguit com el resultat

  9. Reflexionem sobre la manera que tenim d'aprendre i de resoldre problemes.


Acords / idees:


[21:25:07] Marta Prat: Va, doncs. 1a. què sabem?
[21:25:46] Marta Prat: Centre de secundària, poble perifèria BCN, dotació informàtica, però poc ús.
[21:26:05] Margalida Ferrà Ferrer: Sabem que falta formació del professorat

[21:26:38] Marta Prat: Sí el Coordinador d'informàtica coneix eines. Podríem proposar una comissió d'informàtica.
[21:27:16] Marta Prat: Formació al centre per al professorat. Primer cal conèixer necessitats educatives. Qüestionari?
[21:27:33] Conxita Benavides: Al curs vinent el centre ha d'engegar l'aplicació de les Competències en les matèries

[21:27:57] Marta Prat: Sí, podríem posar-los a l'1x1
[21:30:32] Conxita Benavides: El projecte ha de tenir en compte l'aplicació (1x1) i el desenvolupament de competències bàsiques amb ús de Web 2.0. Estendre l'ús entre els professors i el personal administrariu (reunions i claustre, documents i arxius, calendari,...)
[21:30:43] Margalida Ferrà Ferrer: També sabem que el personal administratiu haurà de participar en aquest projecte, per tant necessitarà formació
[21:31:27] Conxita Benavides: A més de la comissió d'informàtica, tots els professors hauríem de realitzar uns cursos bàsics de formació
[21:31:36] Marta Prat: Val. Això ja formaria part del Pla TAC del centre (Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement). He trobat un document del Departament D'educació sobre el PlA TAC.

[21:36:36] Marta Prat: Quedem doncs amb una intranet pel tema de gestió?
[21:36:58] Conxita Benavides: Doncs potser si teniu una eina que us funciona, la podem utilitzar. Suposo que coneixereu més els seus usos i utilització.
[21:36:58] Marta Prat: secretaria, profes i comunicació amb alumnes?
[21:37:19] Marta Prat: Conxita i al teu centre com ho feu?
[21:37:37] Margalida Ferrà Ferrer: al meu insti s'utilitza per tot tipus de comunicacions: claustres, avisos, horaris,... cada dia has d'entrar
[21:37:58] Marta Prat: Ostres quina bona eina!
[21:38:33] Margalida Ferrà Ferrer: la veritat és que facilita molt la comunicació
[21:38:38] Marta Prat: I com a eines docents, què utilitzeu, Moodle o eines web 2.0?
[21:38:45] Marta Prat: llibres digitals?

[21:42:43] Marta Prat: Així doncs penseu que podríem usar l'intranet vinclat als llibres i als moodles per integrar el treball dels alumnes amb el programa 1x1?

[21:47:43] Conxita Benavides: Si voleu ho puc mirar i ho comentem. Que utilitzen, llibres, plataforma,...

[21:48:47] Marta Prat: Podriem mirar la formació del docents i com convencer-los de que han d'incloure les TIC a l'aula. Com ho fem, noies?

[21:49:49] Marta Prat: Ostres, els meus alumnes també. Estan molt verds, encara. Des de l'equip directiu, des de la comissió d'informàtica, des de les
[21:49:59] Marta Prat: autoritats docents....
[21:50:19] Margalida Ferrà Ferrer: crec que el millor és amb unes xerrades amb ponents que expliquin els avantatges de treballar amb tic i les seves experiències
[21:50:34] Marta Prat: Molt bona idea.
[21:51:18] Conxita Benavides: Potser podríem també fer el coordinador d'informàtica alguna xerrada per explicar la utilització de les pissarres digitals i les seves possibilitats

[21:52:42] Marta Prat: Penso que estaria bé una formació en centre sobre les pissarres.
[21:53:38] Conxita Benavides: Xerrades amb la visualització i prova de les pissarres. Introduint algun altre element, com llibres digitals de diferents editorials. Potser es podria trobar alguna que vingués a fer alguna demostració de les seves propostes als professors.

[21:57:47] Marta Prat: Una manera és "forçant la situació" fent que els alumnes no tinguin llibres en paper.
[21:58:13] Marta Prat: Però és una mica dràstica. El
[21:58:27] Marta Prat: claustre entrarà a la intranet si no hi ha paper!!!
[21:58:44] Conxita Benavides: Sí, però això no té perquè implicar que els mestres tinguin la formació necessària.
[21:59:41] Marta Prat: I tant. La formació la hauran de cercar a les institucions o s'hauran d'autoformar a base de l'experiència (com jo mateixa, que no havia vist mai una pissarra fins el primer dia de classe)

[22:01:45] Conxita Benavides: Potser una manera seria explicant al claustre la intenció de realitzar un PAC i implicant a tots els docents amb alguna tasca o comissions. No sé si això funciona a secundària

[22:03:36] Conxita Benavides: O imposant una formació bàsica per a tothom. Que quan comenci el curs vinent tots els docents hagin realitzat aquests cursos. El que passa que això es difícil, perquè les plantilles no són estables.

[22:07:47] Margalida Ferrà Ferrer: si, no sabem com fer la formació a tots els docents
[22:08:13] Marta Prat: Podríem anar veient: la temporització de la formació, qui la fa, comissions, etc.
[22:08:40] Marta Prat: Com dinamitzar el claustre?
[22:08:53] Marta Prat: Quins materials podem comprar?