Punt de partida


Des de fa un parell d'anys el Jordi, director d'un centre públic de Secundària d'un poble de la perifèria de Barcelona, insisteix en les reunions i en els claustres en la introducció en el centre de les TIC. És cert que en les aules de Batxillerat el Ministeri, a través del seu pla Xarxa.es, ha instal·lat kits de projecció i que es disposa de dues aules d'informàtica equipades amb projector; no obstant això, l'ús d'aquest material per part del professorat és baix. Però no es tracta només de disposar dels equips informàtics necessaris, sinó també d'optimitzar el temps i l'esforç i de guanyar en eficàcia, així com - perquè no?- d'estalviar en despesa de paper, per exemple. Per altra banda, sap per pròpia experiència i per converses amb el Coordinador d'Informàtica de l'existència d'eines que permeten tant a professors com a alumnes treballar les diferents matèries de forma més eficaç i amena, així com col·laborativament. La Generalitat de Catalunya fa temps que ha posat a la disposició dels docents diverses eines per a treballar en l'aula: creació de blocs, el projecte Intraweb (com pàgina web del centre), ús d'un Aula Virtual mitjançant la plataforma Moodle, etc. També, des de fa uns quants anys, ofereix cursos de formació per al professorat dirigits a l'ús i a l'aplicació en l'aula de les eines esmentades. D'altra banda, el curs següent l'IES té com a repte l'engegada de l'aplicació de les Competències en les diferents matèries impartides.


Tot això li duu a proposar l'elaboració d'un projecte d'innovació educativa per al pròxim curs que aglutini, d'una banda, l'aplicació i el desenvolupament de les competències bàsiques fent ús de les eines denominades Web 2.0. Però no només això, sinó que també desitja estendre aquest ús en la relació professional entre els professors del centre i entre el personal administratiu: avisos de reunions i de claustres, elaboració i arxiu online de documents, calendari del curs, etc.